دبیرستان پسرانه شاهد اقلید

اخبار و اطلاعيه هاي دبيرستان بهمراه مشاوره تحصيلي

کلید های موفقیت

کلید های موفقیت

 

کلیدهای موفقیت

کـلـیـد(8)

رتبه های برتر کنکور چگونه وچقدر مطالعه می کردند؟

 

تهیه وتنظیم

 

اکبر سالاری مشاور

دبیرستان پسرانه شاهد شهرستان اقلید

اسفند ماه 88

 

رتبه1 گروه علوم ریاضی وفنی کنکور88

خواندن برای کنکور را از سال گذشته به صورت جدی شروع کردم.در ابتدا روزی 7ساعت درس می خواندم, که این مقدار را تا پاییز به 9 ساعت در روز رساندم ودر ماه های آخر به 11ساعت افزایش دادم. استفاده از کتاب های کمک آموزشی درکنارکتاب های اصلی یکی از شیوه های درس خواندن من بود.

رتبه2 گروه علوم ریاضی وفنی کنکور88

ازتابستان گذشته به صورت جدی درس خواندن راشروع کردم.دراوایل بطورمیانگین هفته ای 15 ساعت مطالعه      می کردم.کم کم به هفته ای50 ساعت رساندم. و در نهایت هفته ای80 ساعت از وقت خودراصرف مطالعه می کردم.                       قبولی در کنکور شرایط و ویژگی خاصی نمی خواهد. بلکه نیازمند تلاش وکوشش است.

رتبه3 گروه علوم ریاضی وفنی کنکور88

درس خواندن برای کنکور را  اوایل سال سوم  دبیرستان شروع کردم. در ابتدا  بطور میانگین 25 ساعت در هفته درس می خواندم .در مقطع پیش دانشگاهی ساعات مطالعه خود را 50 ساعت در هفته رساندم.

رتبه4 گروه علوم ریاضی وفنی کنکور88

خود فرد بهتراز دیگران می تواند برای خودش برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.اوایل تابستان گذشته برنامه ریزی دقیقی برای موفقیت در کنکور طراحی نموده ودرس های دوم وسوم دبیرستان را دوره کردم.بطور کلی 9ساعت درشبانه روز درس می خواندم.

رتبه6 گروه علوم ریاضی وفنی کنکور88

ازسال سوم دبیرستان به صورت جدی درس خواندن راشروع کردم. شش ماه اول  روزانه 7ساعت واین اواخر روزی 11 ساعت مطالعه می کردم.

رتبه7 گروه علوم ریاضی وفنی کنکور88

از شروع دوره پیش دانشگاهی بطور میانگین 13 ساعت در روز مطالعه می کردم. با توانمندی های خودم برنامه ریزی خیلی دقیقی را طراحی کردم .چون فرد بدون داشتن برنامه منسجم,سردرگم می شود ونمی تواند همه دروس را بخواند.داوطلبان لازم است درس خواندن را از مقطع پایین تر شروع کنند وبرنامه ریزی مناسبی داشته باشند.

رتبه1 گروه علوم تجربی کنکور88                                                                                                   قبل از عید حدود 8 ساعت در روز مطالعه می کردم وتا زمان کنکور مطالعه ام را به 12 ساعت در روز افزایش دادم. رتبه2 گروه علوم تجربی کنکور88

برای کنکور از سال دوم دبیرستان خوب درس خواندم. و به طور میانگین روزی 8 ساعت مطالعه می کردم.

رتبه3 گروه علوم تجربی کنکور88                                 تمرکز اصلی من  روی مطالعه کتاب های درسی بود. و  تا زمانی که بر یک  کتاب تسلط  نمی یافتم  به  سراغ  کتاب دیگری نمی رفتم.در طول شبانه روز بین7 تا 12ساعت مطالعه می کردم.در هیچ کلاس کنکوری ثبت نام نکردم .واگر دردروس مشکلی داشتم در کلاس های تقویتی مدرسه شرکت می کردم.

رتبه4 گروه علوم تجربی کنکور88

هر کس  باید  برنامه ریزی خاص  متناسب با  شرایط روحی و جسمی خود  داشته  باشد و طبق  همان  برنامه ریزی درس بخواند.

رتبه7 گروه علوم تجربی کنکور88

درس خواندن برای کنکور را از تیرماه سال قبل شروع کردم.و روزهائی که در خانه بودم بطور میانگین 10ساعت و روزهائی که به مدرسه می رفتم 5ساعت در روز مطالعه می کردم.

رتبه1 گروه علوم انسانی کنکور88

از تابستان 87 به صورت جدی درس خواندن را شروع کردم .واین اواخر  بطور  میانگین  روزی  10 ساعت مطالعه  می کردم. رتبه برتر شدن در کنکور امکانات خاصی نمی خواهد و من با دید و تفکر مثبت به کنکور توانستم در این رقابت پیروز شوم.

رتبه2 گروه علوم انسانی کنکور88

بعد از عید درس خواندن را به صورت جدی شروع کردم. اما  زمان بندی درس خواندنم  متفاوت  بود و به همین خاطر نمی توانم ساعات خاصی را که برای درس خواندن صرف کردم مشخص کنم.

رتبه3 گروه علوم انسانی کنکور88

تا قبل از عید هفته ای 65 ساعت درس می خواندم و بعد از عید  آن را به 75 ساعت رساندم.تکیه اصلی من روی کتاب های درسی ام بود. واز کتاب های غیر درسی هم استفاده می کردم..در هیچ کلاس کنکوری شرکت نکردم.    

رتبه4 گروه علوم انسانی کنکور88

 برای مطالعه با برنامه مدرسه پیش می رفتم و دوماه آخرساعات مطالعه خودرا 17 ساعت در روز رساندم.    رتبه5گروه علوم انسانی کنکور88

تا قبل ازعید روزانه 7ساعت مطالعه می کردم.بعد ازعید ساعات مطالعه ام را به 12ساعت در روز افزایش دادم. ازتابستان سال سوم بطور جدی مطالعه راشروع کردم وبطورمتوسط هفته ای 45ساعت درس می خواندم. در آموزشگاه های کنکور ثبت نام نکردم و فقط با برنامه ریزی پیش می رفتم.

   رتبه دوم گروه ریاضی وفنی کنکور سراسری 87                                                                                       برای مطالعه با برنامه ی مدرسه پیش می رفتم.دوماه آخرساعات مطالعه رابه 17ساعت در شبانه روز رساندم.                                                               

رتبه دوم گروه علوم انسانی کنکور سراسری 87

از اول دبیرستان برای کنکورشروع به مطالعه کردم. این اواخر بطور میانگین 12ساعت در شبانه روز را صرف  مطالعه         می کردم. برنامه ریزی خاصی نداشتم، کل وقتم پر بود. 10کتاب روی میزمی گذاشتم  زمانی که خسته می شدم، درس دیگری رامطالعه می کردم.                                                                                  

 رتبه سوم گروه علوم انسانی کنکور سراسری 87

درمرحله اول سعی کردم کتاب های درسی راخوب و با دقت بخوانم، بعد تست بزنم. بطور میانگین 8ساعت در شبانه روز مطالعه می کردم.                                                                     

 رتبه چهارم گروه علوم تجربی کنکور سراسری 87

ازسال اول دبیرستان سعی کردم دروس رابه صورت مفهومی مطالعه کنم.دردوره پیش دانشگاهی بطورجدی وصرفاً برای کنکورمطالعه کردم، که این اواخرساعات مطالعه به12ساعت درشبانه روزمی رسید.                                                                 

رتبه پنجم گروه ریاضی وفنی کنکور سراسری 87

روش های متنوعی برای مطالعه است، اما به  نظر من  بهترین روش تأکید  روی  سوالات درسی ، مفاهیم ، استدلال وبرداشت از کتب درسی است. مدت زمانی را که صرف مطالعه می کردم شدیداً متغیر بود. اما بطور میانگین، 10ساعت در شبانه روز مطالعه می کردم.                                                                                                                        رتبه ششم گروه علوم تجربی کنکور سراسری87

دو ماه مانده به کنکور حدود 12ساعت در شبانه روز مطالعه می کردم.                 

رتبه اول گروه هنر کنکور سراسری87

 20ساعت درشبانه روز درس می خواندم و در هیچ کلاس کنکوری شرکت نکردم.                                             رتبه سوم گروه زبان کنکورسراسری 87

کتاب ها را بادقت  ومفهومی مطالعه می کردم و مطالب راحفظ نمی کردم.سعی می کردم آنها را بفهمم. درمجموع بین 71تا14 ساعت در شبانه روز مطالعه می کردم.                                                                                                    رتبه چهارم گروه علوم انسانی کنکور سراسری 87

برای مطالعه زیاد پایبند به برنامه خاصی نبودم. هر موقع که احساس می کردم نیاز به مطالعه دارم درس              می خواندم.بطور میانگین 10ساعت در شبانه روز  را صرف  مطالعه می کردم.

رتبه هشتم گروه علوم تجربی کنکور سراسری 87                                                                                         من در طول دوران دبیرستان پیوسته مطالعه می کردم. و از شهریور ماه  بطور جدی  مطالعه را  شروع کردم  و  روزی 17ساعت را به درس خواندن اختصاص دادم.  

 رتبه اول گروه علوم انسانی کنکور سراسری 87

اول کتاب های درسی را به خوبی مطالعه می کردم و در صورت روبه رو شدن با ابهاماتی که پیش می آمد به جزوه مراجعه می کردم. اگر نمی توانستم خودم آنها را برطرف کنم,ازمعلمین مدرسه کمک می گرفتم.ودرکل بین7تا 12ساعت در شبانه روز مطالعه می کردم.                       

رتبه اول گروه علوم تجربی کنکور سراسری 87

برای درس خواندن برنامه ریزی خاصی نداشتم و به طور حسی مطالعه می کردم یعنی هرگاه نیاز داشتم، به مطالعه می پرداختم وگاهی حتی صفر ساعت هم مطالعه نداشتم اما تا زمانی که بر درسی مسلط نمی شدم، سراغ درس دیگری نمی رفتم.

 رتبه اول گروه  ریاضی وفنی کنکور سراسری 87

تمرکز اصلی من روی مطالعه کتا بهای درسی بود و تا زمانی که بریک کتاب تسلط نمی یافتم به سوی کتاب دیگری نمی رفتم.من به صورت هفتگی وبابرنامه مدرسه پیش می رفتم و7تا 12 ساعت درشبانه روزمطالعه می کردم.                                 

رتبه دوم گروه علوم تجربی کنکور سراسری 87

بعداز امتحانات نهائی سال سوم بطورجدی وبا میانگین 11ساعت در شبانه روزمطالعه راشروع کردم درتابستان دروس پایه را تمام کردم واز مهر ماه دروس پیش دانشگاهی را شروع کردم.   

 رتبه چهارم گروه ریاضی وفنی کنکور سراسری 87

تمرکز اصلی من روی کتاب های درسی بود.درکنارآن ازکتاب های تست هم استفاده می کردم بطور متوسط10ساعت در شبانه روز مطالعه می کردم.                                                                                                                            رتبه ششم گروه ریاضی وفنی کنکور سراسری 87

دقیق ونکته سنجانه دروس را مطالعه می کردم وتکیه اصلی من روی مطالعه کتاب های درسی بودوتا جائی که توانائی جسمی داشتم درس می خواندم وساعت خاصی را برای مطالعه تعیین نمی کردم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

چگونه تمرکز

 

کلیدهای موفقیت

کـلـیـد(7)

چگونه تمرکز حواس داشته باشیم؟

 

تهیه وتنظیم

 

اکبر سالاری مشاور

دبیرستان پسرانه شاهد شهرستان اقلید

 

اسفند ماه 88

 

 

نگرانی اکثر دانش آموزان این است که« من موقع مطالعه تمرکز حواس ندارم»                            «وقتی مطالعه می کنم ناخودآگاه حواسم پرت می شود»

«هنگام تست زدن اگرجواب سوالات را فراموش کنم,دنیا برایم تیره وتارمی شودوهزاران فکرمنفی وجودم را فرامی گیرد,وفراموش کردن پاسخ سوالات در آزمون سراسری برایم تداعی می شودو........وقتی به خود می آیم متوجه می شوم که  چندین صفحه جلو رفته ام بدون  اینکه بدانم  چه خـوانده ام و  موضـوعی که  خوانده ام چه بوده است».                                                                                            بنابراین تا اینکه بخواهم دوباره ذهنم راجمع وجورکنم.متاسّفانه مقدارزیادی زمان ازدست داده ام.   شایدشما دانش آموزان وداوطلبان کنکورهم ازجمله این افراد باشیدکه خـودتان را  قبل ازجنایت قصـاص  می کنید.وبا اینکه هنوزواردجلسه امتحان وکنکور نشده اید,همه چیز رامنفی پیش بینی می کنید و خود را مایوس ومضطرب می سازید.

یکی ازمشکلات دانش آموزان وداوطلبان کنکورنداشتن تمرکزحواس است.یعنی ذهنشان هنگام مطالعه از چیزی به چیز دیگر گریز می زند.وبرای مدتی فرد حواسش پرت می شود.گرچه حضور فیزیکی دارد ولی دلش جای دیگر است.حال می خواهیم بدانیم مشکل کجاست؟

چرا فراموش می کنیم؟                                                                                        برای افراد این سوال پیش می آید که چرا مطالب خوانده شده را فراموش می کنیم؟مشاورین وروانشناسان دلایل زیادی درفراموشی دخیل می دانندکه به برخی از آنها اشاره می شود.

1-مشکل بازیابی: یکی از علل فراموشی مشکل در بازیابی مطالب مطالعه شده است.یعنی آنچه که شخص خوانده فراموش نکرده است بلکه در یک لحظه نمی تواند نشانه ها یا سرنخ هائی را که برای بازیابی لازم است در ذهن بیابدبه همین دلیل توانائی یادآوری مطالب را نخواهد داشت,شاید شما هم از جمله این افراد باشید که سرجلسه امتحان با سوالاتی مواجه می شوید که توانائی یادآوری آن را ندارید و مداوم  به خود     می گویید:سر زبانم است.                                                                                              2-گذشت زمان: اطلاعات اگرمرور وباز خوانی نشود باگذشت زمان محومی شودودر نتیجه ماآنچه رافرا

گرفته ایم بعداز گذشت زمان نمی توانیم به یاد آوریم.                                                              3-تداخل: یکی دیگر از علل فراموشی تداخل اطلاعات است.تداخل اطلاعات ممکن است به دو صورت

 

باشد.یا آنچه را که قبلاً خوانده ایم مانع  یادگیری های ما می شود. و در  نتیجه مطالب جدید را  فراموش  می کنیم یا آنچه را بعدمی خوانیم باعث جانشینی مطالب قبل می شودوما آنها را فراموش می کنیم.

4- یادگیری ناقص:                                                                                                       ممکن است خواننده « آنچه راکه مطالعه کرده است, بنا بردلایلی به طور کامل یاد نگرفته باشد.مثلاً بخشی از یک کتاب را که مشکل بوده است خوب نفهمیده است, اطلاعات پایه و پیش زمینه قبلی برای درک  آن نداشته باشد.این افرادچون مطالب خوانده شده رابه خوبی یادنگرفته انددریادآوری آن دچارمشکل میشوند                                                                                                                  چرا تمرکز حواس نداریم؟                                                                                            بطورکلی نداشتن تمرکز حواس به دوعامل بستگی دارد.یکی عوامل درونی ودیگری عوامل بیرونی         عوامل درونی تمرکز حواس:                                                                                                                                                                                                                                                                                       عواملی هستند که به درون فرد مربوط می شوند؛ مانند عدم علاقه وانگیزه کافی,تخیلات منفی,عدم اعتماد به نفس,اضطراب, ترس از شکست, احساس حقارت وخود کم بینی, ومشکلات عاطفی دیگر که هر کدام به نوعی تمرکز فرد را به هم می زند.وموجب دلزدگی او از مطالعه می شود.

عوامل بیرونی تمرکز حواس

عواملی هستندکه مربوط به فیزیولوژی افرادمی شوند,مانندخستگی,خواب آلودگی,شلوغی,ناراحتی و احساس درد درجسم,گرسنگی وضعف,مطالعه مداوم وبدون استراحت و............. فردی که باچنین شرایطی خود را وادار به مطالعه نماید.نتیجه مطلوبی ازکارش نمی گیردودر واقع انرژی خود را بیهوده تلف می کند.

چه باید کرد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

اگر می خواهید تمرکز حواس داشته باشید به نکات زیر توجه کنید.

1-علاقه وانگیزه                                                                                                        علاقه وانگیزه درتمرکزحواس نقش زیادی دارد.مامعمولاًبه چیزی که علاقه داشته باشیم،بیشترتوجه کرده و تلاش بیشتری برای یادگیری اش می کنیم امااگربه موضوع مطالعه علاقه مندنباشیم, افکار منفی, خستگی, ناامیدی,احساس حقارت واحساسات منفی دیگربه سراغمان می آید.                                           

 

با یادآوری اهداف وایده ها ونقشه هایی که برای آینده خودکشیده ایم،می توانیم علاقه و انگیزه را در خود بیشترکنیم.                                                                                                                 2-نظم وسازماندهی:                                                                                   اگرازشمابخواهند تعدادی کلمه راکه به صورت پراکنده است، به ذهن بسپارید و بعد تکرارکنید,درموقع یاد آوری ذهن شما کلمات را براساس حروف الفبا........مرتب می کند وشما کلمات را ناخودآگاه به ترتیب به یادمی آورید.این عمل نشان می دهد که ذهن برای یادآوری، به کلمات نظم داده وآنها رامرتب می کند. وچنانچه مامطالبی را که برای مطالعه درنظرگرفته ایم، از ابتداخلاصه وارتنظیم کرده وبعد به ذهن بسپاریم, ذهن ما آمادگی بیشتری برای یادآوری آنها خواهدداشت.                                                        3-طبقه بندی:                                                                                                        درطبقه بندی مطالب باید مطالبی را که می خواهید یاد بگیرید، بدرستی از هم تفکیک کرده و کتاب را به بخش های مجزا تقسیم کنیدبه گونه ای که بین مطالب هربخش رابطه ای معنادار باشد.دراین عمل مطالب براحتی وبا صرفه جویی دروقت و انرژی یادگرفته می شود ویادآوری آنهابه آسانی انجام می گیرد.                4-تکرارومرور:                                                                                                       تکرار ومرورمطالب سازماندهی وطبقه بندی شده،در یاد آوری مطالب بسیارموثر است اما اگرمامطالب را حتی سازماندهی وطبقه بندی کرده وبه خوبی یاد گرفته باشیم، ولی آن ر اتکرار و مرور نکنیم،بعدازگذشت مدتی فراموش می کنیم.                                                                                                   5-تداعی ذهنی:                                                                                                       تداعی ذهنی یکی دیگر ازروش هایی است که توانایی شخص را در به یاد سپردن مطالب افزایش می دهد منظور از تداعی ذهنی این است که یک تصویر ذهنی از آنچه که می خوانید داشته  باشید یابین آنچه که می خوانیدوموضوعی دیگرشبیه به آن ارتباط برقرار کنید.تداعی ذهنی می تواند باتوجه به موضوع مطالعه, مضحک باشد.یعنی رابطه بین مطالب خوانده شده یک رابطه ی مضحک وخنده دارباشدکه شخص باتداعی آن،مطالب به یادش بیاید مثلا "لیوان"به انگلیسی glass می شود. برای یادگیری وبه خاطر سپردن آن می توان لیوانی را که به شکل گیلاس بزرگ است درذهن تصویرسازی کرد ممکن است به خاطر سپردن بعضی اصطلاحات برایتان دشوارباشد وهرچه تلاش می کنید، کمترنتیجه می گیرید برای غلبه براین مشکل

 

 

 

ساده ترین راه انتخاب حروف اول کلمات وساختن واژه با آنهاست. مثلاً برای یاد گیری نام سه  اقیانوس بزرگ جهان یعنی اقیانوس های کبیر،اطلس وهندکافی است حروف اول کلمات فوق راانتخاب کرده و واژه "کاه"را بسازید و با یادآوری آن ،جواب سوال فوق به یادتان بیاید حتی می توانید بین مطالب  یک رابطه منطقی ایجاد کنبد. مثلا با خواندن مطلبی که درحال خواندن آن هستید,مطلبی دیگرکه با آن  رابطه منطقی دارد,برایتان تداعی شود.                                                                                               6-عوامل درونی:                                                                                                     همان گونه که تصورات منفی، مثل خودکم بینی،احساس شکست، ناامیدی، ناکامی و.......تمرکزافرادرا برهم می زند وزمینه را برای شکست فراهم می کند،تصورات مثبت ازخود مانند اعتمادبه نفس، اهمیت به نکات مثبت خود، امیدواربودن و........توانایی تمرکز حواس را بالا برده وشورواشتیاق را برای پیشرفت در مطالعه افزایش می دهد. پس همیشه تصورات مثبتی ازخود داشته باشیدوامیدوار باشید.

7-عوامل بیرونی                                                                                                     عوامل بیرونی ممکن است فیزیکی باشد مانند خستگی،گرسنگی،احساس درد،سرگیجه,و..........ما درموقع مطالعه درصورت مواجه شدن بایکی از آن عوامل, تمرکزحواس خورا ازدست می دهیم وازمطالعه نتیجه ی مطلوب نخواهیم گرفت .تغذیه مناسب، استفاده ازتنقلات انرژی زا،مانندگردو،کشمش،بادام واستراحت های کوتاه بین درسی،مشکل تمرکزحواس رابرطرف می کند.

عوامل بیرونی که مربوط به محیط اطراف است، مانند نور، هوای گرم یاسرد، شلوغی وسرو صدا، از جمله

عوامل محیطی هستندکه برای داشتن تمرکزحواس خوب بایدکنترل شده تاشرایط مساعدمطالعه فراهم شود. 

              

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 12:8  توسط دبیرستان پسرانه شاهد اقلید  |